Laren kent weer 1 atelierroute BB

Laren kent weer één atelierroute.

Laren kent weer één atelierroute. De strijdbijl tussen de twee rivaliserende atelierroutes in Laren is begraven. Volgend jaar, op 15 en 16 mei, zo laten de beide voorzitters van de twee stichtingen Marlinda Renes en Betsy Veenman weten, zal er weer één route zijn langs de verschillende ateliers en expositieruimtes. De afgelopen drie jaar werden er in het kunstenaarsdorp twee routes georganiseerd. Eén door de Atelierroute Laren, die negen jaar geleden startte en de deelnemers via ballotage selecteerde en één door de stichting Kunst in Laren die drie jaar geleden begon en zonder ballotage werkte.
De kunstenaars van beide stichtingen waren er het de afgelopen zomer in afzonderlijke vergaderingen over eens dat het zo niet langer kon. Voor het bezoekende publiek was het allemaal erg onduidelijk. De afgelopen maand zijn de besturen van beide routes dan ook bij elkaar gekomen en hebben met goedkeuring van hun achterban de handen ineengeslagen en besloten om volgend jaar tijdens het Hemelvaartweekend de deuren van de ateliers van alle deelnemende kunstenaars wijd open te zetten. Ter gelegenheid van het tweede lustrum van de (oorspronkelijke) route zal er in Laren een glossy Art-magazine verschijnen dat huis-aan-huis gratis wordt verspreid, zodat het publiek de keuze heeft kennis te maken met maar liefst 50 kunstenaars die in ons dorp wonen of hier over een atelier beschikken. Zowel prof als amateur en langs kunstwerken van makers die het niet kunnen laten. Naast de ateliers die het publiek kan bezoeken, zal er ook expositieruimte zijn waar kunstenaars die niet over een atelier beschikken hun werk kunnen tonen.